ผลงานรอบ 3 เดือน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.65)

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กวาดล้างอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง
สืบสวนปราบปรามจับกุม คดียาเสพติด คดีออนไลน์ การพนัน อาวุธปืน
สถานบริการ เพิ่มความเข้มในการคัดกรองและจัดระเบียบคนต่างด้าวฯ
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่