วีดีทัศน์ภาพรวมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน ต.ค. 2565 ของ บก.น.6