ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผบก.น.6

พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (นครบาล 6)

รอง ผบก.น.6

พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร

รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-1)

พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์

รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-2)

พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง

รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-3)

พ.ต.อ.ธรา แปงเครื่อง

รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-4)

พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ

รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-5)

พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร

รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-6)

พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร

รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-7)

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

ผบช.

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช