แจ้งการชุมนุมฯ พื้นที่ บก.น.6

1. ติดต่อ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
เลขที่ 50 ถนน ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.10200
โทร 02 223 0368
 
2. ส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
โทรสาร 02 223 0369
Email : metro6@royalthaipolice.go.th

แจ้งการชุมนุม สน.ในสังกัด บก.น.6

แจ้งการชุมนุม สน.ในสังกัด บก.น.6