ข้อมูลการติดต่อ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6)

เลขที่ 50 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02 223 0368  โทรสาร 02 223 0369